BHV TANDARTSPRAKTIJK is dé specialist op het gebied van trainingen in bedrijfshulpverlening voor de tandarts- en orthodontie praktijk

"Praktijkvoorbeelden spreken het meest tot de verbeelding!"

BHV tandarts praktijk persoonlijke uitleg

BHV in de tandarts- en orthodontiepraktijk


Ieder bedrijf, dus ook een tandheelkundige praktijk, is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV).


Een BHV’er dient een voorpost functie te vervullen en te handelen totdat de professionele hulpdiensten zijn gearriveerd.


Een BHV’er moet adequate Eerste Hulp kunnen verlenen tot de komst van de ambulance. Een BHV’er moet ook een beginnende brand kunnen blussen en het bedrijf kunnen ontruimen tot de komst van de Brandweer. De opleiding BHV Tandartspraktijk wordt verzorgd door De Veiligheidstrainer BV.  De Veiligheidstrainer is bevoegd het onderdeel Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming te verzorgen. Wij streven naar een praktijkgerichte BHV cursus.


De Veiligheidstrainer is gespecialiseerd in trainingen voor tandheelkundige- en orthodontiepraktijken. Een BHV cursus speciaal gericht op de tandartsenpraktijk. Zo is de theorie te combineren met de eigen praktijk. Daarom verzorgen wij de cursus ook op uw lokatie.


Er wordt bijvoorbeeld geleerd hoe te handelen bij patiënten die onwel worden in een behandelstoel. Mag je bijvoorbeeld wel of niet reanimeren in zo’n stoel. Hoe haal je een patiënt het beste uit een behandelstoel. De cursist leert wat de verwachten scenario’s zijn in de sterilisatieruimte. Zo leer je wat je moet doen als er brand uitbreekt met elektrische apparaten of hoe je een ruimte moet betreden waar je een brand verwacht.


Er wordt ook instructie gegeven over het gebruik van uw blusmiddelen. De cursist mag zelf een blussing uitvoeren (allemaal inclusief). Er worden vrijblijvende tips gegeven over uw specifieke situatie t.a.v. de BHV op uw locatie.