BHV in de tandartspraktijk en orthodontiepraktijk

BHV CURSUS IN DE TANDARTSPRAKTIJK EN ORTHODONTIEPRAKTIJK

Brandbestrijding en Ontruiming


In de training Brandbestrijding worden de volgende aspecten behandeld:


 • Brand en branddriehoek;
 • Gevaren bij brand;
 • Soorten branden;
 • Controleren van een brandmelding;
 • Deurprocedure bij vermoeden van brand;
 • Gebruik van blusdekens, sproeischuimblussers, CO2 blussers en de brandslanghaspel;
 • Tijdens de training leert u praktisch hoe u veilig een beginnende brand kunt blussen met de beschikbare middelen binnen uw bedrijf;

 • De verschillende eigenschappen van blusstoffen. Naast de diverse brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen voor iedere brandklasse worden ingezet. De meeste schuimblussers zijn geschikt voor brandklasse A en B en veroorzaken weinig nevenschade.


Ontruiming


In de module Ontruiming komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Redenen om te ontruimen;
 • Afspraken over de gang van zaken bij een ontruiming;
 • Voorzieningen als vluchtwegen, noodverlichting, liften, rook- en warmte afvoerinstallaties, brandweeringang, reddingsmiddelen, megafoon, portofoon en verzamelplaats;
 • Gedrag van mensen bij een ontruiming;
 • De cursist leert om praktisch een ontruiming te starten en aanwijzingen te geven;
 • Het bedrijf te controleren;
 • Medewerkers op te vangen op de verzamelplaats;
 • Professionele hulpdiensten op te vangen;
 • De ontruiming af te ronden.


Maatwerk


Na de training ontvangt de klant een advies op maat, inclusief feedback over de training en specifieke aanbevelingen voor verbetering, zoals het opstellen van een BHV-plan.


De BHV cursus wordt jaarlijks gegeven aan het hele team. Dit draagt bij aan teambuilding binnen het hele team, doordat basis- en herhalingscursisten samen de training volgen. De basiscursisten kunnen met behulp van een eigen e-learningprogramma op het gewenste niveau worden gebracht.


Een BHV cursus bestaat uit de onderdelen Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming. 


Eerste Hulp


In deze module leren de cursisten praktische handelingen te plegen die onmiddellijk ter plaatse moeten worden getroffen om levensbelangrijke lichaamsfuncties in stand te houden. Binnen 15 minuten neemt de ambulance bemanning de hulpverlening over.

 

De Eerste Hulp uitrusting op de werkplekken moet zijn aangepast aan de risico’s van de betreffende werkzaamheden, het aantal medewerkers en de geldende eisen van de overheid. Voor een tandartspraktijk omvat dit bijvoorbeeld ook het spoelen van de ogen vanwege de specifieke risico's die gepaard gaan met de werkzaamheden

 

Het is van vitaal belang om de BHV-training jaarlijks te herhalen, wat zowel door de overheid wordt vereist als verplicht is.

 

Eerste Hulp bestaat uit de onderdelen:

 • Reanimatie en het gebruik van de AED;
 • Verstikking opheffen;
 • Stelpen van een ernstige bloeding;
 • Stabiele zijligging en andere houdingen.


Er komen nog andere ziektebeelden aan bod zoals bijvoorbeeld:

 • Shock;
 • Angina pectoris en hartinfarct;
 • Beroerte (TIA en CVA);
 • Epilepsie;
 • Suikerziekte;
 • Hersenletsel;
 • Oogletsel;
 • Kneuzingen,verstuikingen en botbreuken;
 • Brandwonden en andere onderwerpen.


In onze cursus behandelen we natuurlijk ook de specifieke risico's die relevant zijn voor uw bedrijf.

Verstikking opheffen eerste Hulp BHV
Brandblussen BHV blusdeken
Ontruimen BHV tandarts praktijk