DE BHV CURSUS

Brandbestrijding en Ontruiming


Tijdens de training Brandbestrijding komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Brand en branddriehoek;
 • Gevaren bij brand;
 • Soorten branden;
 • Controleren van een brandmelding;
 • Deurprocedure bij vermoeden van brand;
 • Gebruik van blusdekens, sproeischuimblussers, CO2 blussers en de brandslanghaspel;
 • U leert in de praktijk om veilig een beginnende brand te blussen met de middelen die u in uw bedrijf voorhanden hebt;
 • De verschillende eigenschappen van blusstoffen. Naast de diverse brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen voor iedere brandklasse worden ingezet. De meeste schuimblussers zijn geschikt voor brandklasse A en B en veroorzaken weinig nevenschade.


Ontruiming


In de module Ontruiming komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Redenen om te ontruimen;
 • Afspraken over de gang van zaken bij een ontruiming;
 • Voorzieningen als vluchtwegen, noodverlichting, liften, rook- en warmte afvoerinstallaties, brandweeringang, reddingsmiddelen, megafoon, portofoon en verzamelplaats;
 • Gedrag van mensen bij een ontruiming;
 • De cursist leert praktisch een ontruiming te starten, aanwijzingen te geven, het bedrijf te controleren, medewerkers op te vangen op de verzamelplaats, professionele hulpdiensten op te vangen en een ontruiming af te ronden


Maatwerk


De klant krijgt na de training een advies op maat. Wat is er goed, wat zijn de verbeterpunten. De praktijk krijgt na de cursus bijvoorbeeld een BHV plan.


De BHV cursus wordt jaarlijks gegeven aan het hele team. De basis- en herhalingscursisten volgen samen de training. Dit draagt bij tot teambuilding. De basis cursisten kunnen worden middels een eigen e-learning op het gewenste niveau gebracht.


Een BHV cursus bestaat uit de onderdelen Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming. 


Eerste Hulp


In deze module leren de cursisten praktische handelingen te plegen die onmiddellijk ter plaatse moeten worden getroffen om levensbelangrijke lichaamsfuncties in stand te houden. Binnen 15 minuten neemt de ambulance bemanning de hulpverlening over.

 

De eerstehulp uitrusting op de werkplekken moet zijn aangepast aan de risico’s van de betreffende werkzaamheden, het aantal medewerkers en de geldende eisen van de overheid. Voor een tandartspraktijk omvat dit bijvoorbeeld ook het spoelen van de ogen.

 

Het is van belang om dit jaarlijks te herhalen. Het kan levensbelangrijk zijn. Daarnaast wordt dit ook door de overheid geeist en is het verplicht.

 

Eerste Hulp bestaat uit de onderdelen:

 • Reanimatie en het gebruik van de AED;
 • Verstikking opheffen;
 • Stelpen van een ernstige bloeding;
 • Stabiele zijligging en andere houdingen.


Er komen nog andere ziektebeelden aan bod zoals bijvoorbeeld:

 • Shock;
 • Angina pectoris en hartinfarct;
 • Beroerte (TIA en CVA);
 • Epilepsie;
 • Suikerziekte;
 • Hersenletsel;
 • Oogletsel;
 • Kneuzingen,verstuikingen en botbreuken;
 • Brandwonden en andere onderwerpen.


In onze cursus gaan we uiteraard in de specifieke gevaren in uw bedrijf. Verder worden de cursisten jaarlijks op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen en krijgen tips uit de praktijk.

Verstikking opheffen eerste Hulp BHV
Brandblussen BHV blusdeken
Ontruimen BHV tandarts praktijk